https://asiointi.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/#...

Toiminnassa olevilta korvausta saavilta tarkistetaan rikosrekisterotteet. Muilta vapaaehtoisilta otetaan allekirjoitukset, että seura saa tarvittaessa tarkistaa rikosrekisteriotteen jos on epäilyä asiattomasta toiminnasta.

Vapaaehtoisen suostumus: Vapaaehtoisen suostumus.pdf

Lasten kanssa työskentelevän ote Toimeksiantosopimus.pdf

Käytäntö on yleinen tänä päivänä urheiluseuroissa ja esim. Palloliiton laatujärjestelmässä mukana olevilta seuroilta otteen pyytämistä edellytetään.

Tässä lyhyesti suoraan oikeusrekisterikeskuksen sivuilta:

Rikostaustan tarkistamisen edellytykset

Toiminnan järjestäjä voi selvittää vapaaehtoisen rikostaustan, jos kysymyksessä on tehtävä, johon kuuluu:

1. säännöllisesti ja olennaisesti alaikäisen opetusta, ohjausta, hoitoa, huolenpitoa tai muuta yhdessäoloa alaikäisen kanssa ja

2. henkilökohtainen vuorovaikutus alaikäisen kanssa ja

3. tehtävän hoitaminen yksin tai sellaisissa olosuhteissa, joissa alaikäisen henkilökohtaista koskemattomuutta ei voida turvata siitä huolimatta, että toiminnan järjestäjällä on käytössä toimintaa koskeva ohje tai tietty menettelytapa, jolla pyritään turvaamaan lasten henkilökohtainen koskemattomuus.

Rikostausta voidaan tarkistaa ainoastaan lain voimaantulon 1.5.2014 jälkeen toimintaan mukaan tulleilta vapaaehtoisilta.

Palloliiton sivuilla on asiaan liittyen hyviä ohjeita ja valmiita lomakkeita. Käy tutustumassa täällä:

https://www.palloliitto.fi/opi-ja-kehity/seurajoht...