Toiminnan perusarvot

  • Luodaan kuntalaisille mahdollisuus lajiharrastukseen (pelaajana, ohjaajana, pelinohjaajana/tuomarina kuten myös muissakin lajin toimihenkilötehtävissä)
  • Tarjotaan lapsille aitoa liikunnan riemua, kokemuksia kavereiden kanssa sekä oppia elämän joukkuepeleissä
  • Kannustetaan lapsia monipuoliseen harrastustoimintaan, painottaen kuitenkin opiskelun tärkeyttä
  • Korostetaan yleistä suvaitsevaisuutta sekä toisten huomioimista
  • Tavoitteena saada mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle yhteinen harrastus taustoista riippumatta
  • Toiminta perustuu monien toimihenkilöiden vapaaehtoiseen toimintaan
  • Toiminnassa noudatetaan tasapuolisuutta kaikkia kohtaan
  • Annetaan mahdollisuus toimihenkilöille kouluttautua
  • Laadukkaalla toiminnalla nostetaan Ruskon jalkapallon tasoa ja pidetään se kunnassamme ykköslajina.

Jäsenyys

Seura on Suomen Palloliitto ry:n (SPL) jäsen, ja noudattaa sen velvoitteita.

Johtokunta

Seuran toimintaa johtaa johtokunta.

Jaosto

Kukin joukkue nimeää keskuudestaan joukkueenjohtajan, jonkun muun seuran jäsenen tai joukkueen toimihenkilön jaoston jäseneksi. Jaoston tehtävänä on yhdessä johtokunnan kanssa ylläpitää ja kehittää seuran toimintaa.

Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta: kevät - ja syyskokouksen (johtokunta). Lisäksi seuran johtokunta & jaosto kokoontuvat tarvittaessa / n. 4 kertaa vuodessa yhteisiin kokouksiin, joissa läpikäydään seuran toimintaa. Johtokunnan ja jaoston kokouksista laaditaan pöytäkirja.

Joukkueet

Joukkueet toimivat seuran antamien ohjeiden puitteissa ja vastaavat omasta budjetistaan. Joukkueiden tulee organisoitua ja niillä tulee olla valmentaja, apuvalmentajat, joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja sekä nettivastaava.

Kausimaksu

Joukkueiden kausimaksu muodostuu seuran jäsenmaksusta, lisenssimaksusta ja joukkuekohtaisesta maksusta. Joukkuekohtainen maksu vaihtelee joukkueittain riippuen toiminnan aktiivisuudesta mm. mihin turnauksiin osallistutaan, missä harjoitellaan, mitä joukkue hankkii ja kuinka paljon sponsoreita joukkueella on. Seuran jäsenmaksun tulevalle kaudelle päättää FC RP:n johtokunta syyskokouksessa.

Seuran jäsenmaksu

Seuran sääntömääräisessä syyskokouksessa vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle. Toimihenkilöt ja pelaajat ovat seuran jäseniä ja siten velvollisia suorittamaan jäsenmaksun.

Joukkueet toimittavat joukkuekohtaisen jäsenluettelon, jossa on pelaajien ja toimihenkilöiden nimet, kotikunnat ja syntymäajat seuran taloudenhoitajalle tammikuussa. Taloudenhoitaja laskuttaa joukkueita jäsenluettelon mukaisen pelaajamäärän mukaan (joukkueen pelaajamäärä x jäsenmaksu). Joukkueet keräävät jäsenmaksun pelaajilta joukkueen kausimaksun yhteydessä.

Syyskuussa suoritetaan jäsenluetteloiden uusintatarkistus (kauden lopun jäsenmäärä). Joukkue saa syyskuussa laskun niiden pelaajien jäsenmaksuista, jotka ovat liittyneet seuraan tammikuun jälkeen. Ne pelaajat, jotka ovat tulleet mukaan joukkueen toimintaan lokakuun alun jälkeen, ovat vapautettuja ko. vuoden seuran jäsenmaksusta.

Päättäjäiset

Seura järjestää kesän jalkapallokauden päätyttyä n. loka-marraskuussa yhteisen päättäjäistilaisuuden kaikille joukkueille, jossa kaikki pelaajat palkitaan. Lisäksi tilaisuudessa jaetaan seuraavat erikoispalkinnot: vuoden junioripelaaja, vuoden tyttöpelaaja, vuoden nappula ja vuoden vetäjä. Pelaajilla tulee olla tilaisuudessa päällä seuran edustusasu tai pelipaita. Kaikki vanhemmat ja isovanhemmat ovat tervetulleita mukaan tapahtumaan. Päättäjäisissä palkitut ja seuran kunniajäsenet.

Tenavaliiga

Tenavaliigan järjestäminen on yksi FC Ruskon Pallon päätapahtumista vuoden aikana. Sen tavoitteena on tarjota lapsille kiva tutustumismahdollisuus jalkapalloharrastukseen ja parantaa seuramme jatkuvuutta tärkeänä osana ruskolaista harrastustoimintaa. Suurin osa nykyisistä nappula- ja juniorijoukkueistamme onkin käynnistynyt tenavaliigan seurauksena.

Yksi seuramme nappulajoukkueista järjestää 12 kerran peli-illan (1 krt/vko 1 h, 6 krt keväällä ja 6 krt syksyllä). Mukaan peleihin ovat tervetulleita kaikki ne pelaajat, jotka ovat ikärajojen puitteissa soveltuvia (pelaavat he jossain seurassa tai eivät). Tenavaliigalla on omat sivut FC Ruskon Pallon kotisivuilla.

Tuomari- ja pelinohjaajamaksut

Kaikki tuomarointimaksut (ei pelinohjaaja) kierrätetään SPL:n sääntöjen mukaisesti seuran kautta. Seura veloittaa ne edelleen joukkueilta sovitun käytännön mukaisesti. Nappulajoukkueet vastaavat omista pelinohjaajista ja pelinohjaajien maksuista.

Länsi-Suomen piirin ohjeet maksuista:

Piirin kautta maksetaan kaikkien juniori- ja aikuisjoukkueiden erotuomaripalkkiot, paitsi 11v. ja nuorempien iltaturnaukset, joihin piiri ei myöskään määrää pelinohjaajaa.

Aloittava uusi joukkue

Aloittavalle joukkueelle avataan oma tili. Seuran tukee uutta joukkuetta ostamalla pallot ja lisäksi aloittava joukkue saa seuralta pelipaidat.

Turnaukset

Jokainen FC RP:n joukkue voi järjestää turnauksia Ruskolla. Turnauksien koordinoinnista vastaa järjestävän joukkueen joukkuejohtaja. Turnausta järjestäessä on sovittava ajankohta seuran kanssa sekä haettava turnauslupa Palloliitolta.

Vähävaraisten tukeminen FC Ruskon Pallossa

FC Ruskon Pallo tukee vähävaraisten perheiden toimintaa. Ukrainalaisille harrastajille tarjotaan maksuton harrastus. Lisäksi vähävaraisten perheiden on mahdollista saada vapautusta kausimaksuista ja/tai varustekuluista toimittamalla vapaamuotoinen hakemus seuran puheenjohtajalle. Seuran johtokunta käsittelee hakemukset nimettömästi tapauskohtaisesti.