Joukkueen vanhemmat valitsevat keskuudestaan toimihenkilöt, joiden vastuulla on joukkueen toiminnan organisointi, suunnittelu ja toteutus. Toimihenkilöitä ovat joukkueenjohtaja, valmentajat, huoltajat ja rahastonhoitaja. Joukkue voi halutessaan lisäksi valita myös esimerkiksi tilintarkastukseen, buffettien hoitoon, internet-sivujen ylläpitoon, varainhankintaan, turnausten järjestelyihin tms tehtäviin vastaavat toimihenkilöt.

Toimihenkilöt laativat kausittain joukkueen toimintasuunnitelman, talousarvion ja pelisäännöt, joiden puitteissa kausi toteutetaan. Toimihenkilöt ovat velvollisia hoitamaan tehtävänsä seuran toimintatapojen, ohjeiden ja sopimusten mukaisesti sekä osallistumaan seuran kutsumiin tilaisuuksiin. Toimihenkilöt toimivat myös yhteistyöelimenä seuran ja joukkueen välillä.


Kaikki toimihenkilöt ovat velvollisia hoitamaan tehtäviään esimerkillisesti, hyviä tapoja, yhteisiä pelisääntöjä ja lakia noudattaen. Vanhemmat ja toimihenkilöt suhtautuvat kaikkiin pelaajiin tasapuolisesti, myönteisesti ja kannustavasti sekä ohjaavat lapsia toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaan.

Tehtävänjaosta sovitaan toimihenkilöiden kesken yhteisesti parhaaksi katsottavalla tavalla ja se voi vaihdella joukkueittain. Alla on esimerkki toimihenkilöiden tehtävänjaosta ja tehtävistä. Tehtävälista ei ole tyhjentävä vaan esimerkinomainen. Jokaisen joukkueen on laadittava oma toimihenkilöiden työnjakonsa ja tehtävälistauksensa toimintasuunnitelmansa laajuuden ja asettamien vaatimusten mukaisesti.

Joukkueenjohtaja

 • Toimihenkilöiden ja vanhempien kokousten kokoonkutsuminen, asialista ja johtaminen
 • Toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinta sekä toteutus yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa
 • Joukkueen ja vanhempien pelisäännöt yhdessä pelaajien, vanhempien ja toimihenkilöiden kanssa
 • Pelipassit, lisenssit ja vakuutukset
  • pelipassit ostetaan pelipaikka-ohjelmassa https://www.palloliitto.fi/kilpailut/pelipassit-ja...
  • joukkueenjohtajat kuittaavat omat pelaajasiirrot pelipaikka-ohjelmassa. Jos siirrosta tulee lasku, niin joukkueet hoitavat ne yhdessä pelaajan kanssa (seura ei maksa siirtoja) ennen siirron hyväksymistä, joukkueenjohtajan tulee varmistaa rahastonhoitajalta että kyseisen pelaajan maksut on maksettu ja siirto voidaan hyväksyä.
  • juniorisarjojen pelaajista kannattaa selvittää, onko pelaajilla oma vakuutus: Nuorten vakuutus on halpa ja se kannattaa ottaa kaikille nappuloille.
 • Turnaus- ja sarjapelien sekä muiden tapahtumien järjestelyt (puitteet, pelinohjaajat/tuomarit, toimitsijat, ensiapu, buffetti, oheistoiminta jne)
 • Pelaajaluettelot ja niistä tiedottaminen seuralle ja joukkueelle
 • Vanhempien yhteystietolistan ylläpito ja jakelu
 • Varainhankinnan suunnittelu ja organisointi
 • Yleinen joukkueen tiedottaminen ja nettisivujen hoito
 • Matkanjohtajuus ja järjestelyt peli-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla
 • Joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä toimihenkilöiden kanssa
 • Toimintakertomus yhdessä toimihenkilöiden kanssa
 • Yhteistyö joukkueen ja seuran välillä yhdessä toimihenkilöiden kanssa
 • Yhteistyö joukkueen ja seuran yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Seuran ja joukkueen yleisten, kasvatuksellisten ja urheilullisten tavoitteiden edistäminen ja toteuttaminen

Päävalmentaja
 • Valmennus- ja harjoittelusuunnitelman sekä -ohjelmien laadinta ja toteutus yhdessä apuvalmentajien ja muiden toimihenkilöiden kanssa
 • Yksittäisten harjoitusten ja harjoitteiden etukäteissuunnittelu.
 • Joukkueen kilpailutoiminnan suunnittelu ja toteutus sekä sarjailmoittautumisten päättäminen yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa
 • Joukkueiden nimeäminen, peluuttaminen ja pelitaktiikan suunnittelu
 • Osallistumisvelvollisuus valmennuksen koulutustilaisuuksiin
 • Osallistumisvelvollisuus vanhempien kokouksiin
 • Erikoislupien hakeminen

Apuvalmentajat
 • Päävalmentajan tehtävien hoidossa avustaminen ja joukkueen suunnitelmien toteutus päävalmentajan kanssa sovittujen toimintatapojen ja työnjaon mukaan. Joukkueen toiminnan suunnittelu yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa.

Huoltajat
 • Harjoittelu- ja pelivarusteet (hankinta, dokumentointi, jakelu, tarvittaessa säilytys, kunnossapito, kierrätys)
 • Ensiaputarvikkeet
 • Pelaajien hygienia
 • Huoltajien koulutus- ja yhteistilaisuuksiin osallistuminen

Rahastonhoitaja
 • Budjetointi toiminta- ja taloussuunnitelmien mukaan yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa
 • Joukkueen käteis- ja tilivarojen hoito sekä kaikkien toimintaan liittyvien kuittien säilyttäminen
 • Laskujen maksaminen
 • Osallistumisvelvollisuus toimenkuvan mukaisiin koulutustilaisuuksiin
 • Osallistumisvelvollisuus vanhempien kokouksiin
 • Joukkueen kirjanpidon ja kuittien esittäminen niiden halukkaille tarkastajille vanhempainkokouksessa
 • Yhteistyö seuran rahastonhoitajan kanssa